26 Mei 2020 11:17

SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEADAAN DARURAT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) 
SERTA UNTUK MENYESUAIKAN SISTEM KERJ A PEGAWAI SELAMA MASA WABAH VIRUS BERLANGSUNG 
SEGALA PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA DARING (ON LINE)
Lampiran: